Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (programId: 4703, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 18
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TRE605 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 6
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE607 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 2 0 0 2 6
TRE609 Sosyal Bilimlerde İstatistik 927003 3 0 0 3 6
TRE610 Tarih Öğretimi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TRE612 Tarih ve Monografi 927003 3 0 0 3 6
TRE613 Tarih Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
TRE614 Eğitimde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
TRE615 Tarih ve Sosyoloji 927003 3 0 0 3 6
TRE616 Eğitim Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE619 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düdşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 927003 2 0 0 2 6
TRE623 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 927003 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 927003 2 0 0 2 6
TRE625 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 927003 2 0 0 2 6
TRE627 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TRE605 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 6
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE607 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 2 0 0 2 6
TRE609 Sosyal Bilimlerde İstatistik 927003 3 0 0 3 6
TRE610 Tarih Öğretimi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TRE612 Tarih ve Monografi 927003 3 0 0 3 6
TRE613 Tarih Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
TRE614 Eğitimde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
TRE615 Tarih ve Sosyoloji 927003 3 0 0 3 6
TRE616 Eğitim Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE619 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düdşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 927003 2 0 0 2 6
TRE623 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 927003 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 927003 2 0 0 2 6
TRE625 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 927003 2 0 0 2 6
TRE627 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr