Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (programId: 4709, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
CĞE601 Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konuların Özel Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE602 Yeşil Sanayi Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi 927003 3 0 0 3 6
CĞE604 Toprak Kirliliği ve Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE605 Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Kültürel ve Jeopolitik Boyutları 927003 3 0 0 3 6
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu 927003 2 0 0 2 6
CĞE607 Coğrafya Öğretim Programlarının Analizi 927003 3 0 0 3 6
CĞE608 Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme 927003 3 0 0 3 6
CĞE609 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası 927003 3 0 0 3 6
CĞE610 Coğrafya Eğitiminde Kültürel Araştırmalar 927003 3 0 0 3 6
CĞE611 Doğal Kaynak Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE612 Küresel İklim Değişikliği 927003 3 0 0 3 6
CĞE613 Sürdürülebilir Gelişim Stratejileri 927003 3 0 0 3 6
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE615 Coğrafya Eğitiminde Ict ve Öğretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 6
CĞE616 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE617 Coğrafya Eğitim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
CĞE618 Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma 927003 3 0 0 3 6
CĞE619 Coğrafya Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
CĞE620 Nufüs ve Çevre 927003 3 0 0 3 6
CĞE621 Çevresel Planlama, Politika ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 6
CĞE622 Türkiye'nin Çevre Problemleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE623 Coğrafya Eğitiminde Akademik Okuma 927003 3 0 0 3 6
CĞE624 Coğrafya Eğitiminde Akademik Yazma 927003 3 0 0 3 6
CĞE625 Enerji ve Çevre 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
CĞE601 Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konuların Özel Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE602 Yeşil Sanayi Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi 927003 3 0 0 3 6
CĞE604 Toprak Kirliliği ve Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE605 Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Kültürel ve Jeopolitik Boyutları 927003 3 0 0 3 6
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu 927003 2 0 0 2 6
CĞE607 Coğrafya Öğretim Programlarının Analizi 927003 3 0 0 3 6
CĞE608 Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme 927003 3 0 0 3 6
CĞE609 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası 927003 3 0 0 3 6
CĞE610 Coğrafya Eğitiminde Kültürel Araştırmalar 927003 3 0 0 3 6
CĞE611 Doğal Kaynak Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE612 Küresel İklim Değişikliği 927003 3 0 0 3 6
CĞE613 Sürdürülebilir Gelişim Stratejileri 927003 3 0 0 3 6
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE615 Coğrafya Eğitiminde Ict ve Öğretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 6
CĞE616 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
CĞE617 Coğrafya Eğitim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
CĞE618 Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma 927003 3 0 0 3 6
CĞE619 Coğrafya Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
CĞE620 Nufüs ve Çevre 927003 3 0 0 3 6
CĞE621 Çevresel Planlama, Politika ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 6
CĞE622 Türkiye'nin Çevre Problemleri 927003 3 0 0 3 6
CĞE623 Coğrafya Eğitiminde Akademik Okuma 927003 3 0 0 3 6
CĞE624 Coğrafya Eğitiminde Akademik Yazma 927003 3 0 0 3 6
CĞE625 Enerji ve Çevre 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr