Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik (programId: 5072, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr