Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik (programId: 5074, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST601 İstatistik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 927003 2 0 0 2 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST614 Ekonometrik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 927003 2 2 0 3 7.5
İST616 Çok Değişkenli İstatistik II 927003 2 2 0 3 7.5
İST621 Kuyruk Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST623 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 927003 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST601 İstatistik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 2 2 0 3 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927003 2 2 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 927003 2 0 0 2 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST627 Örnekleme Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 927003 3 0 0 3 7.5
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 927003 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr