Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik (programId: 5074, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EIST601 Statistical Theory I 927003 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 927003 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 927003 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
İST601 İstatistik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST604 Lineer İstatistik Modelleri II 927003 3 0 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 2 2 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
İST608 Optimizasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 927003 2 0 0 2 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST614 Ekonometrik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 927003 2 2 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 927003 3 0 0 3 7.5
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 927003 3 0 0 3 7.5
İST617 Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
İST618 Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
İST619 Stokastik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST620 Stokastik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST621 Kuyruk Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST622 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST623 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST624 Risk Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST625 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 927003 3 0 0 3 7.5
İST626 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 927003 3 0 0 3 7.5
İST627 Örnekleme Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST628 Örnekleme Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
İST629 Bioistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST630 İstatistiksel Bilgi Sistem. 927003 3 0 0 3 7.5
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 927003 3 0 0 3 7.5
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST633 Yüksek Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 7.5
İST634 Yüksek Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 7.5
İST635 Fonksiyonel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST636 Nümerik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST637 Reel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST638 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 927003 3 0 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 927003 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
İST646 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST648 Kovaryans Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 927003 3 0 0 3 7.5
İST651 Portföy Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İST654 Veri Madenciliği 927003 3 0 0 3 7.5
İST655 Bilgi Güvenliği 927003 3 0 0 3 7.5
İST656 Biyometri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EIST601 Statistical Theory I 927003 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 927003 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 927003 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
İST601 İstatistik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST604 Lineer İstatistik Modelleri II 927003 3 0 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 2 2 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
İST608 Optimizasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST614 Ekonometrik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 927003 2 2 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 927003 3 0 0 3 7.5
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 927003 3 0 0 3 7.5
İST617 Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
İST618 Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
İST619 Stokastik Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST620 Stokastik Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST621 Kuyruk Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST622 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST623 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST624 Risk Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST625 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 927003 3 0 0 3 7.5
İST626 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 927003 3 0 0 3 7.5
İST627 Örnekleme Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İST628 Örnekleme Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
İST629 Bioistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İST630 İstatistiksel Bilgi Sistem. 927003 3 0 0 3 7.5
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 927003 3 0 0 3 7.5
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927003 3 0 0 3 7.5
İST633 Yüksek Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 7.5
İST634 Yüksek Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 7.5
İST635 Fonksiyonel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST636 Nümerik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST637 Reel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST638 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 927003 3 0 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri 927003 2 2 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927003 3 0 0 3 7.5
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 927003 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 927003 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
İST646 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İST648 Kovaryans Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 927003 3 0 0 3 7.5
İST651 Portföy Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İST654 Veri Madenciliği 927003 3 0 0 3 7.5
İST655 Bilgi Güvenliği 927003 3 0 0 3 7.5
İST656 Biyometri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr