Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya (programId: 5076, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ603. Kromatografi I 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ604 Kromatografi II 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ606. İleri Elektrokimya 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ607. Organometalik Kimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ608. Kimyada Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ610. Kristal Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ612. Organik Boyar Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ613. Analitik Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ617. Stereokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ618. İleri Koordinasyon Kimyası 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ620. Kimyada Araş.Tek.ve Tez Yazımı 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ621. Geçiş Elementleri Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ622. İleri Yüzey Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ623. Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ625. Analitik Kimya İçin İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ626. Kataliz Ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ627. Organik Tep. Çözücü Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ629 Çimento Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ630. Modern Titrasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ631. Fiziksel Ornanik Kimya I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ632. Fiziksel Organik Kimya II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ633. İyon Dengesi I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ634. İyon Dengesi II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ635 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ638. Süperkritik Olaylar ve SüperkritikEkstraksiyon 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ639. Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ643. Serbest Radikal Biyokimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ644. KapilerElektroforez 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ646. Kimyada Veritabanı 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ647 Potansiyometri 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ648 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ649. Sıvı Kristallere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ650. Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ651. Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ652. İleri Toksikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ654. Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ655. İleri Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ656 Serbest Radikal Biyokimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ657 Kapiler Elektroforez 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ658 Elektrokimyasal Sensörler 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ659 Lantanit, Aktinit ve Trans Aktinit Elementler 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ660 Biyoanorganik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ661 Kimyada Veritabanı 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ662 Tekstil ve Boyama Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ664 Doğal Ürünler Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ665 Sıvı Kristallere Giriş I 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ666 Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ603. Kromatografi I 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ604 Kromatografi II 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ606. İleri Elektrokimya 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ607. Organometalik Kimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ608. Kimyada Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ610. Kristal Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ612. Organik Boyar Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ613. Analitik Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ617. Stereokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ618. İleri Koordinasyon Kimyası 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ620. Kimyada Araş.Tek.ve Tez Yazımı 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ621. Geçiş Elementleri Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ622. İleri Yüzey Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ623. Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ625. Analitik Kimya İçin İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ626. Kataliz Ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ627. Organik Tep. Çözücü Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ629 Çimento Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ630. Modern Titrasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ631. Fiziksel Ornanik Kimya I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ632. Fiziksel Organik Kimya II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ633. İyon Dengesi I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ634. İyon Dengesi II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ635 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ638. Süperkritik Olaylar ve SüperkritikEkstraksiyon 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ639. Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ643. Serbest Radikal Biyokimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ644. KapilerElektroforez 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ646. Kimyada Veritabanı 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ647 Potansiyometri 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ648 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ649. Sıvı Kristallere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ650. Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ651. Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ652. İleri Toksikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ654. Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ655. İleri Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ656 Serbest Radikal Biyokimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ657 Kapiler Elektroforez 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ658 Elektrokimyasal Sensörler 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ659 Lantanit, Aktinit ve Trans Aktinit Elementler 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ660 Biyoanorganik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ661 Kimyada Veritabanı 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ662 Tekstil ve Boyama Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ664 Doğal Ürünler Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ665 Sıvı Kristallere Giriş I 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ666 Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr