Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik (programId: 5078, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FMA601 Cebir-I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927003 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA664 Dinamik Sistemler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA665 Dinamik Sistemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
MAT448 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FMA601 Cebir-I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927003 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr