Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (programId: 5084, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETEB602 Research Methods İn Agricultural Ekonomics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB604 Computer Applications İn Agricultural Economics Research 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB606 Linear Programming 927003 2 2 0 3 7.5
ETEB607 Quantifying and Managing Risk in Agriculture 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB611 Environmental and Natural Resources Economics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB614 Agricultural Development Policy 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB617 Agricultural Trade Policies 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB618 Agricultural Knowledge And Information Systems 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB621 Microeconomics Analysis in Agriculture 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB622 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB623 Entrepreneurship and Innovation 927003 3 0 0 3 7.5
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 927003 3 0 0 3 7.5
TEB602. Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 927003 2 2 0 3 7.5
TEB604. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 927003 2 2 0 3 7.5
TEB606 Doğrusal Programlama 927003 2 2 0 3 7.5
TEB607 Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB608 Tarım İşletmelerinin Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB609 Tarımsal Üretim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 927003 3 0 0 3 7.5
TEB611 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB612. Çevre Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TEB613. Tarımda İş Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TEB614. Tarımsal Kalkınma Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TEB615 Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB616 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 927003 3 0 0 3 7.5
TEB617. Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TEB618 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 927003 3 0 0 3 7.5
TEB619. Türkiye Tarımında Üretici Eğitimi ve Yayım Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
TEB621 Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 927003 4 0 0 4 7.5
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TEB623 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
TEB624 Tarım Ekonomisinde Özel Konular 927003 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETEB602 Research Methods İn Agricultural Ekonomics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB604 Computer Applications İn Agricultural Economics Research 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB606 Linear Programming 927003 2 2 0 3 7.5
ETEB607 Quantifying and Managing Risk in Agriculture 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB611 Environmental and Natural Resources Economics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB614 Agricultural Development Policy 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB617 Agricultural Trade Policies 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB618 Agricultural Knowledge And Information Systems 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB621 Microeconomics Analysis in Agriculture 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB622 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
ETEB623 Entrepreneurship and Innovation 927003 3 0 0 3 7.5
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 927003 3 0 0 3 7.5
TEB602. Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 927003 2 2 0 3 7.5
TEB604. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 927003 2 2 0 3 7.5
TEB606 Doğrusal Programlama 927003 2 2 0 3 7.5
TEB607 Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB608 Tarım İşletmelerinin Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB609 Tarımsal Üretim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 927003 3 0 0 3 7.5
TEB611 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB612. Çevre Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TEB613. Tarımda İş Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TEB614. Tarımsal Kalkınma Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TEB615 Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB616 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 927003 3 0 0 3 7.5
TEB617. Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TEB618 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 927003 3 0 0 3 7.5
TEB619. Türkiye Tarımında Üretici Eğitimi ve Yayım Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
TEB621 Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 927003 4 0 0 4 7.5
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TEB623 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
TEB624 Tarım Ekonomisinde Özel Konular 927003 4 0 0 4 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr