Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (programId: 5086, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 927003 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 927003 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 927003 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 927003 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 927003 2 2 0 3 6
TMB607 Kurutma Tekniği 927003 3 0 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 927003 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 927003 2 2 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 927003 2 2 0 3 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 927003 3 0 0 3 6
TMB624 Tarımda İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 927003 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 927003 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 927003 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 927003 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 927003 2 2 0 3 6
TMB607 Kurutma Tekniği 927003 3 0 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 927003 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 927003 2 2 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 927003 2 2 0 3 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 927003 3 0 0 3 6
TMB624 Tarımda İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr