Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (programId: 5088, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 927003 3 0 0 3 7.5
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 927003 3 0 0 3 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 927003 2 2 0 3 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 927003 2 2 0 3 7.5
TYS601 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 927003 2 2 0 3 7.5
TYS603 Kültür Bıtkılerının Sulanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS605 Grafıksel Analız 927003 3 0 0 3 7.5
TYS606 Bitkisel Üretim Yapıları 927003 2 2 0 3 7.5
TYS607 Hayvansal Üretım Yapıları I 927003 3 0 0 3 7.5
TYS608 Hayvansal Üretım Yapıları II 927003 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS610 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS611 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
TYS612 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS613 Su Getırme ve Kanalızasyon 927003 3 0 0 3 7.5
TYS614 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS615 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 927003 2 0 0 2 7.5
TYS616 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
TYS617 Seralarda Enerji Dengesi 927003 2 0 0 2 7.5
TYS618 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TYS619 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS620 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 2 0 0 2 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS625 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
TYS626 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 927003 2 2 0 3 7.5
TYS627 Uzaktan Algılamaya Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TYS628 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 927003 3 0 0 3 7.5
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 927003 3 0 0 3 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 927003 2 2 0 3 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 927003 2 2 0 3 7.5
TYS601 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 927003 2 2 0 3 7.5
TYS603 Kültür Bıtkılerının Sulanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemlerinin Planlanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS604 Drenaj Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS605 Grafıksel Analız 927003 3 0 0 3 7.5
TYS606 Bitkisel Üretim Yapıları 927003 2 2 0 3 7.5
TYS607 Hayvansal Üretım Yapıları I 927003 3 0 0 3 7.5
TYS608 Hayvansal Üretım Yapıları II 927003 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi ve Sulama Programlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS609 Bitki Su Tüketimi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS610 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS611 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
TYS612 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS613 Su Getırme ve Kanalızasyon 927003 3 0 0 3 7.5
TYS614 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS615 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 927003 2 0 0 2 7.5
TYS616 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
TYS617 Seralarda Enerji Dengesi 927003 2 0 0 2 7.5
TYS618 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TYS619 Seralarda Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
TYS619 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS620 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS620 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 2 0 0 2 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 927003 3 0 0 3 7.5
TYS625 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
TYS626 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 927003 2 2 0 3 7.5
TYS627 Uzaktan Algılamaya Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TYS628 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr