Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (programId: 5092, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-4 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETOP603 Soil Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6
ETOP610 Soil Microbiology 927003 3 2 0 4 6
ETOP611 Advanced Soil Physics 927003 2 2 0 3 6
ETOP612 Manure and Waste Management 927003 2 0 0 2 6
ETOP613 Soil Biochemistry 927003 3 0 0 3 6
ETOP615 Fertilizer Technolohgy 927003 3 0 0 3 6
ETOP616 Soil and Water Conservation Techniques 927003 2 2 0 3 6
ETOP619 Soil Pollution 927003 3 0 0 3 6
ETOP623 Soil Quality and Evaluation 927003 2 0 0 2 6
ETOP624 Land Evaluation 927003 2 2 0 3 6
ETOP625 Soil Survey and Mapping 927003 2 2 0 3 6
ETOP626 Soil Classification Systems 927003 2 0 0 2 6
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science 927003 2 2 0 3 6
ETOP629 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 6
TOP603 Toprak Analiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP604 Bitki Analiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP608 Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları 927003 3 0 0 3 6
TOP610 Toprak Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 6
TOP611 İleri Toprak Fiziği 927003 2 2 0 3 6
TOP612 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP613 Toprak Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP615 Gübre Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
TOP616 Toprak ve Su Koruma Tekniği 927003 2 2 0 3 6
TOP617 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
TOP618 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri 927003 3 0 0 3 6
TOP619 Toprak Kirlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TOP623 Toprak Kalitesi ve Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP624 Arazi Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
TOP625 İleri Toprak Etüd ve Haritalama 927003 2 2 0 3 6
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 927003 2 2 0 3 6
TOP628 Jeoistatistik 927003 3 0 0 3 6
TOP629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETOP603 Soil Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6
ETOP610 Soil Microbiology 927003 3 2 0 4 6
ETOP611 Advanced Soil Physics 927003 2 2 0 3 6
ETOP612 Manure and Waste Management 927003 2 0 0 2 6
ETOP613 Soil Biochemistry 927003 3 0 0 3 6
ETOP623 Soil Quality and Evaluation 927003 2 0 0 2 6
ETOP624 Land Evaluation 927003 2 2 0 3 6
ETOP625 Soil Survey and Mapping 927003 2 2 0 3 6
ETOP626 Soil Classification Systems 927003 2 0 0 2 6
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science 927003 2 2 0 3 6
ETOP629 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 6
TOP601 Kimyasal Analiz Yöntemleri ve Lab.Tekniği 927003 2 2 0 3 6
TOP602 Bitki Beslenmesi ve Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
TOP603 Toprak Analiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP604 Bitki Analiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP605 Sera Denemesi Tekniği ve Metodları 927003 2 2 0 3 6
TOP606 Gübre-Çevre İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
TOP607 Gübre Analiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP608 Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları 927003 3 0 0 3 6
TOP609 Toprakta Azot Fiksasyonu 927003 2 2 0 3 6
TOP610 Toprak Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 6
TOP611 İleri Toprak Fiziği 927003 2 2 0 3 6
TOP612 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP613 Toprak Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP614 Çevre Sorunları ve Kir.Kont.Mikrobiyolojik Etkenler 927003 2 0 0 2 6
TOP615 Gübre Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
TOP616 Toprak ve Su Koruma Tekniği 927003 2 2 0 3 6
TOP617 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
TOP618 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri 927003 3 0 0 3 6
TOP619 Toprak Kirlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TOP620 Toprak Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
TOP621 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
TOP622 Toprakların Termal Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
TOP623 Toprak Kalitesi ve Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP624 Arazi Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
TOP625 İleri Toprak Etüd ve Haritalama 927003 2 2 0 3 6
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 927003 2 2 0 3 6
TOP628 Jeoistatistik 927003 3 0 0 3 6
TOP629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr