Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni (programId: 5094, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EZOT615 Duck and Goose Production 927003 2 0 0 2 6
EZOT621 Rumen Metabolism 927003 3 0 0 3 6
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants 927003 3 0 0 3 6
EZOT630 Broiler Production and Breeding 927003 2 2 0 3 6
EZOT636 Turkey Production 927003 3 0 0 3 6
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry 927003 3 0 0 3 6
EZOT650 Reproductive Endocrinology 927003 3 0 0 3 6
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose 927003 3 0 0 3 6
EZOT662 Calf Raising Technics 927003 2 0 0 2 6
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding 927003 2 2 0 3 6
EZOT674 Regression and Correlation Analysis 927003 3 0 0 3 6
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze 927003 3 0 0 3 6
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches 927003 3 0 0 3 6
EZOT694 Quality Analysis of Milk 927003 2 2 0 3 6
ZOT601 Hayvansal Üretim Planlaması 927003 2 0 0 2 6
ZOT602 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah 927003 3 0 0 3 6
ZOT603 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 927003 1 2 0 2 6
ZOT604 İleri Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 6
ZOT605 Ruminatlarda Mineral Metabolizma 927003 2 0 0 2 6
ZOT606 Deri ve Kürk Teknolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZOT607 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 927003 2 0 0 2 6
ZOT608 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT609 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 927003 2 0 0 2 6
ZOT610 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
ZOT612 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 927003 3 0 0 3 6
ZOT613 Koyun, Kuzu Besiciliği 927003 3 0 0 3 6
ZOT614 Arı Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT615 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
ZOT616 Protein Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT617 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927003 2 2 0 3 6
ZOT618 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
ZOT619 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 927003 2 0 0 2 6
ZOT620 Bal Arısı Islah Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT621 Rumen Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
ZOT622 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 927003 1 2 0 2 6
ZOT623 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT624 Yem Katkı Maddeleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT625 Silaj Yapım Tekniği 927003 2 2 0 3 6
ZOT626 Keçi Yetiştirme Tekniği 927003 2 0 0 2 6
ZOT627 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT628 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 927003 2 0 0 2 6
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927003 1 2 0 2 6
ZOT630 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT631 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 927003 2 2 0 3 6
ZOT632 Ot Kurutma 927003 2 2 0 3 6
ZOT633 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler 927003 3 0 0 3 6
ZOT634 Tavukçulukta İşletme Planlaması 927003 2 0 0 2 6
ZOT635 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZOT636 Hindi Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 927003 3 0 0 3 6
ZOT638 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
ZOT639 Yapay Tohumlama 927003 2 0 0 2 6
ZOT640 Biyolojik Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT641 Jel Elektroforez Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT642 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT643 Yem İşleme Metotları 927003 3 0 0 3 6
ZOT644 Et Sığır Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT645 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT646 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
ZOT647 Hayvan Beslemede Lipidler 927003 3 0 0 3 6
ZOT648 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 927003 3 0 0 3 6
ZOT649 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 927003 2 2 0 3 6
ZOT650 Üreme Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT651 Populasyon Genetiği 927003 2 2 0 3 6
ZOT652 Üremede Enzimler 927003 2 0 0 2 6
ZOT653 Klonlama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT654 Dölerme Beslemesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT655 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT656 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 927003 3 0 0 3 6
ZOT657 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT658 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 927003 2 2 0 3 6
ZOT659 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 927003 2 2 0 3 6
ZOT660 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT661 Hayvan Refahı 927003 2 0 0 2 6
ZOT662 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT663 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 6
ZOT664 Sterilizasyon Uygulamaları 927003 2 0 0 2 6
ZOT665 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 927003 1 2 0 2 6
ZOT666 Sektörel Genetik 927003 3 0 0 3 6
ZOT667 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT668 Genetik Analizlere Giriş 927003 2 0 0 2 6
ZOT669 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT670 Manda Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
ZOT671 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT672 Hayvan Beslemede Amino Asitler 927003 2 0 0 2 6
ZOT673 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT674 Regresyon ve Korelasyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
ZOT676 Varyans Unsurları Tahmini 927003 3 0 0 3 6
ZOT677 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ZOT678 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT679 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT681 Haylaj Yapım Tekniği 927003 2 0 0 2 6
ZOT682 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 927003 3 0 0 3 6
ZOT683 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 927003 2 2 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 927003 3 0 0 3 6
ZOT687 Metabolizma ve Biyoenerjetik 927003 3 0 0 3 6
ZOT688 Enzimoloji 927003 3 0 0 3 6
ZOT690 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZOT691 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
ZOT692 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 2 2 0 3 6
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT694 Sütte Kalite Analizleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT695 Hayvan Davranışları 927003 3 0 0 3 6
ZOT696 Tarımsal Yazılım Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EZOT615 Duck and Goose Production 927003 2 0 0 2 6
EZOT621 Rumen Metabolism 927003 3 0 0 3 6
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants 927003 3 0 0 3 6
EZOT630 Broiler Production and Breeding 927003 2 2 0 3 6
EZOT636 Turkey Production 927003 3 0 0 3 6
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry 927003 3 0 0 3 6
EZOT650 Reproductive Endocrinology 927003 3 0 0 3 6
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose 927003 3 0 0 3 6
EZOT662 Calf Raising Technics 927003 2 0 0 2 6
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding 927003 2 2 0 3 6
EZOT674 Regression and Correlation Analysis 927003 3 0 0 3 6
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze 927003 3 0 0 3 6
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches 927003 3 0 0 3 6
EZOT694 Quality Analysis of Milk 927003 2 2 0 3 6
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
TBT607 Populasyon Genetiği 927003 2 2 0 3 6
ZOT601 Hayvansal Üretim Planlaması 927003 2 0 0 2 6
ZOT602 Koyunculukta İleri Yetiştiriciliği Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT602 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah 927003 3 0 0 3 6
ZOT603 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 927003 1 2 0 2 6
ZOT604 İleri Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 6
ZOT605 Ruminatlarda Mineral Metabolizma 927003 2 0 0 2 6
ZOT606 Deri ve Kürk Teknolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZOT607 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 927003 2 0 0 2 6
ZOT608 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT609 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 927003 2 0 0 2 6
ZOT610 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
ZOT612 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 927003 3 0 0 3 6
ZOT613 Koyun, Kuzu Besiciliği 927003 3 0 0 3 6
ZOT614 Arı Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT615 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
ZOT616 Protein Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT617 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927003 2 2 0 3 6
ZOT618 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
ZOT619 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 927003 2 0 0 2 6
ZOT620 Bal Arısı Islah Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT621 Rumen Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
ZOT622 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 927003 1 2 0 2 6
ZOT623 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT624 Yem Katkı Maddeleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT625 Silaj Yapım Tekniği 927003 2 2 0 3 6
ZOT626 Keçi Yetiştirme Tekniği 927003 2 0 0 2 6
ZOT627 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT628 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 927003 2 0 0 2 6
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927003 1 2 0 2 6
ZOT630 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT631 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 927003 2 2 0 3 6
ZOT632 Ot Kurutma 927003 2 2 0 3 6
ZOT633 Türkiye Sığırcılıgının Ülkesel ve Bölgesel Projeksiyonu 927003 3 0 0 3 0
ZOT633 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler 927003 3 0 0 3 6
ZOT634 Tavukçulukta İşletme Planlaması 927003 2 0 0 2 6
ZOT635 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZOT636 Hindi Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 927003 3 0 0 3 6
ZOT638 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
ZOT639 Yapay Tohumlama 927003 2 0 0 2 6
ZOT640 Biyolojik Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT641 Jel Elektroforez Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT642 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT643 Yem İşleme Metotları 927003 3 0 0 3 6
ZOT644 Et Sığır Islahı 927003 2 2 0 3 6
ZOT645 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT646 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
ZOT647 Hayvan Beslemede Lipidler 927003 3 0 0 3 6
ZOT648 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 927003 3 0 0 3 6
ZOT649 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 927003 2 2 0 3 6
ZOT650 Üreme Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT651 Populasyon Genetiği 927003 2 2 0 3 6
ZOT652 Üremede Enzimler 927003 2 0 0 2 6
ZOT653 Klonlama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT654 Dölerme Beslemesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT655 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 927003 1 2 0 2 6
ZOT656 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 927003 3 0 0 3 6
ZOT657 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT658 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 927003 2 2 0 3 6
ZOT659 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 927003 2 2 0 3 6
ZOT660 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT661 Hayvan Refahı 927003 2 0 0 2 6
ZOT662 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT663 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 6
ZOT664 Sterilizasyon Uygulamaları 927003 2 0 0 2 6
ZOT665 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 927003 1 2 0 2 6
ZOT666 Sektörel Genetik 927003 3 0 0 3 6
ZOT667 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZOT668 Genetik Analizlere Giriş 927003 2 0 0 2 6
ZOT669 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT670 Manda Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
ZOT671 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT672 Hayvan Beslemede Amino Asitler 927003 2 0 0 2 6
ZOT673 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT674 Regresyon ve Korelasyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
ZOT676 Varyans Unsurları Tahmini 927003 3 0 0 3 6
ZOT677 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ZOT678 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT679 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZOT680 Arı Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT681 Haylaj Yapım Tekniği 927003 2 0 0 2 6
ZOT682 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 927003 3 0 0 3 6
ZOT683 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 927003 2 2 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 927003 3 0 0 3 6
ZOT687 Metabolizma ve Biyoenerjetik 927003 3 0 0 3 6
ZOT688 Enzimoloji 927003 3 0 0 3 6
ZOT690 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZOT691 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
ZOT692 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 2 2 0 3 6
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
ZOT694 Sütte Kalite Analizleri 927003 2 2 0 3 6
ZOT695 Hayvan Davranışları 927003 3 0 0 3 6
ZOT696 Tarımsal Yazılım Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr