Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji (programId: 5095, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT609 Cloning Methods 927003 2 0 0 2 7.5
ETBT612 Sterilization 927003 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 927003 3 0 0 3 7.5
ETBT626 Protein Purity Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927003 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 927003 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 927003 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 927003 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 927003 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 927003 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 927003 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT621 Moleküler Gelişme Biyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 927003 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETBT601 Biotechnology in Genetics 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT612 Sterilization 927003 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 927003 3 0 0 3 7.5
ETBT626 Protein Purity Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927003 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 927003 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 927003 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 927003 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 927003 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 927003 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 927003 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 927003 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 927003 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 927003 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr