Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (programId: 5097, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM604 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM624 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM604 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM624 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr