Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (programId: 5099, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
001 Seminer 927003 0 0 0 0 0
EEM601 Doğrusal Dizge Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM602 Dizge Tasarımı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM603 Ayrık Zamanlı Dizgeler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM604 Sayısal Denetim Dizgeleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM605 Optimizasyon Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM606 Optimal Kontrol Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM607 Elektro Isı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM608 Robotik İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM609 İleri Sayısal Çözümleme 927003 4 0 0 4 7.5
EEM610 Doğrusal Programlama 927003 4 0 0 4 7.5
EEM611 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM612 Özel Elektrik Makinaları 927003 4 0 0 4 7.5
EEM613 İleri Güç Elektroniği 927003 4 0 0 4 7.5
EEM614 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM615 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM616 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM617 Televizyon Tekniği I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM618 Televizyon Tekniği II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM619 Mikroişlemci Dizgeleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM620 Sayısal İşaret İşleme 927003 4 0 0 4 7.5
EEM621 Yerel İletişim Ağları I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM622 Yerel İletişim Ağları II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM623 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 927003 4 0 0 4 7.5
EEM624 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 927003 4 0 0 4 7.5
EEM625 Yüksek Lisans Proje I 927003 0 3 0 1 7.5
EEM626 Yüksek Lisans Proje II 927003 1 3 0 1 7.5
EEM627 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM628 Elektrik Makineleri Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM629 Programlanabilir Denetleyiciler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM630 Anolog Süzgeçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM631 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM632 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM633 Sayısal Süzgeçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM634 Robot Denetim Dizgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM635 İletişim Elektroniği 927003 3 0 0 3 7.5
EEM636 İletişim Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM637 Gezgin İletişim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM638 Elektromagnetik Dalga Yayılması 927003 3 0 0 3 7.5
EEM639 Sayısal Radyo İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM640 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM641 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM642 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM643 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EEM645 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM646 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 927003 3 0 0 3 7.5
EEM647 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM648 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM649 Rassal Süreçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM650 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 927003 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM656 İleri Biyomekatronik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EEM601 Doğrusal Dizge Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM602 Dizge Tasarımı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM603 Ayrık Zamanlı Dizgeler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM604 Sayısal Denetim Dizgeleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM605 Optimizasyon Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM606 Optimal Kontrol Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM607 Elektro Isı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM608 Robotik İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM609 İleri Sayısal Çözümleme 927003 4 0 0 4 7.5
EEM610 Doğrusal Programlama 927003 4 0 0 4 7.5
EEM611 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 927003 4 0 0 4 7.5
EEM612 Özel Elektrik Makinaları 927003 4 0 0 4 7.5
EEM613 İleri Güç Elektroniği 927003 4 0 0 4 7.5
EEM614 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM615 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM616 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 927003 4 0 0 4 7.5
EEM617 Televizyon Tekniği I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM618 Televizyon Tekniği II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM619 Mikroişlemci Dizgeleri 927003 4 0 0 4 7.5
EEM620 Sayısal İşaret İşleme 927003 4 0 0 4 7.5
EEM621 Yerel İletişim Ağları I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM622 Yerel İletişim Ağları II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM623 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 927003 4 0 0 4 7.5
EEM624 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 927003 4 0 0 4 7.5
EEM625 Yüksek Lisans Proje I 927003 0 3 0 1 7.5
EEM626 Yüksek Lisans Proje II 927003 1 3 0 1 7.5
EEM627 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM628 Elektrik Makineleri Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM629 Programlanabilir Denetleyiciler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM630 Anolog Süzgeçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM631 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 927003 3 0 0 3 7.5
EEM632 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 927003 3 0 0 3 7.5
EEM633 Sayısal Süzgeçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM634 Robot Denetim Dizgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM635 İletişim Elektroniği 927003 3 0 0 3 7.5
EEM636 İletişim Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM637 Gezgin İletişim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM638 Elektromagnetik Dalga Yayılması 927003 3 0 0 3 7.5
EEM639 Sayısal Radyo İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM640 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM641 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 927003 3 0 0 3 7.5
EEM642 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM643 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EEM645 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM646 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 927003 3 0 0 3 7.5
EEM647 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EEM648 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EEM649 Rassal Süreçler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM650 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 927003 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 927003 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
EEM656 İleri Biyomekatronik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr