Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (programId: 5103, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM607 Plates and Shells 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM617 Earthquake Engineering 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM624 Concrete Quality Control 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM632 Cabled Systems 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM651 Sediment Transport 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM658 Design of Composite Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM659 Structural Dynamics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM601 Mühendislik Matematiği 927003 3 0 0 3 7.5
fim604 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
fim605 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
fim606 Zemin-Yapı Etkileşimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM607 Plaklar ve Kabuklar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM609 Yapıların Stabilite Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM610 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM611 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM612 İntegral Dönüşüm Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM613 Öngerilmeli Beton 927003 3 0 0 3 7.5
FİM615 Zemin Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM616 Esnek Yol Üst Yapıları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM617 Deprem Mühendisliği I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM620 Yapı Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM621 İleri Zemin Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM622 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM624 Beton Kalite Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FİM625 Betonarme Silolar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM629 Yüzeysel Temeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM630 İleri Hidroloji 927003 3 0 0 3 7.5
FİM632 Kablolu Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM633 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
FİM635 Beton Yollar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM636 Yolların Kapasitesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM637 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
FİM638 Tünel Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM639 Yol Drenaj Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FİM646 İleri Zemin Mekaniği II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM647 Zemin Davranışı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM651 Sediment Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM653 Hidrolojik Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM655 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM658 Kompozit Yapıların Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM607 Plates and Shells 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM617 Earthquake Engineering 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM624 Concrete Quality Control 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM632 Cabled Systems 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM651 Sediment Transport 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM658 Design of Composite Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM659 Structural Dynamics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM601 Mühendislik Matematiği 927003 3 0 0 3 7.5
fim604 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
fim605 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
fim606 Zemin-Yapı Etkileşimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM607 Plaklar ve Kabuklar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM609 Yapıların Stabilite Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM610 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM611 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM612 İntegral Dönüşüm Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM613 Öngerilmeli Beton 927003 3 0 0 3 7.5
FİM615 Zemin Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM616 Esnek Yol Üst Yapıları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM617 Deprem Mühendisliği I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM620 Yapı Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM621 İleri Zemin Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM622 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM624 Beton Kalite Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FİM625 Betonarme Silolar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM629 Yüzeysel Temeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM630 İleri Hidroloji 927003 3 0 0 3 7.5
FİM632 Kablolu Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM633 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
FİM635 Beton Yollar 927003 3 0 0 3 7.5
FİM636 Yolların Kapasitesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM637 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
FİM638 Tünel Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM639 Yol Drenaj Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FİM646 İleri Zemin Mekaniği II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM647 Zemin Davranışı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM651 Sediment Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM653 Hidrolojik Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM655 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM658 Kompozit Yapıların Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 927003 3 0 0 3 7.5
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr