Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği (programId: 5105, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM601 Sayısal Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM602 İleri Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM603 İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM604 Dönüşümler 927003 3 0 0 3 7.5
JFM605 Dengelemede Özel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
JFM606 Alet Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM607 Sayısal Arazi Modelleri 927003 2 0 0 2 7.5
JFM608 Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM609 Bilgisayar Destekli Kartografya 927003 3 0 0 3 7.5
JFM610 Yersel Fotogrametri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM611 Aplikasyon 927003 2 0 0 2 7.5
JFM612 Fiziksel Jeodezi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM613 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM614 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM615 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Sorgulamalar 927003 2 0 0 2 7.5
JFM616 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM617 Bilim, Felsefe ve Model-Gerçeklik Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM618. Kıyı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM619 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM620 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
JFM621 Küresel Konum Belirleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM622 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM623. Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM624 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM625 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM626 İnternet Cbs Teknolojileri ve Mimarileri 927003 2 2 0 3 7.5
JFM627 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM628 Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM629 Taşınmaz Değerleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM630 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM631 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM632 İleri Kadastro Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM633 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM634 Çevre Yönetimi ve Planlamada Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM635 Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM636 Akıllı Sensör Ağları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM637 Mühendislik Fotogrametrisi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM638 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM640 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM642 Konum Belirleme Amaçlı Sensörler 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM601 Sayısal Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM602 İleri Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM603 İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM604 Dönüşümler 927003 3 0 0 3 7.5
JFM605 Dengelemede Özel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
JFM606 Alet Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM607 Sayısal Arazi Modelleri 927003 2 0 0 2 7.5
JFM608 Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM609 Bilgisayar Destekli Kartografya 927003 3 0 0 3 7.5
JFM610 Yersel Fotogrametri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM611 Aplikasyon 927003 2 0 0 2 7.5
JFM612 Fiziksel Jeodezi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM613 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM614 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM615 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Sorgulamalar 927003 2 0 0 2 7.5
JFM616 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM617 Bilim, Felsefe ve Model-Gerçeklik Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM618. Kıyı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM618. Kıyı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM619 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM620 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
JFM621 Küresel Konum Belirleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM622 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM623. Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM624 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM625 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM626 İnternet Cbs Teknolojileri ve Mimarileri 927003 2 2 0 3 7.5
JFM627 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM628 Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM629 Taşınmaz Değerleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM630 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM631 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM632 İleri Kadastro Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM633 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM634 Çevre Yönetimi ve Planlamada Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM635 Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM636 Akıllı Sensör Ağları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM637 Mühendislik Fotogrametrisi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM638 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM640 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM642 Konum Belirleme Amaçlı Sensörler 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr