Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (programId: 5108, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BM602 Görüntüleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM603 Sayısal İşaret İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
BM604 Bilgi Sistemlerine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BM605 Örüntü Tanıma 927003 3 0 0 3 7.5
BM607 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM608 İki Boyutlu Sayısal Filtreler 927003 3 0 0 3 7.5
BM609 Bilgi Sistemleri Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BM611 Doğrusal Sistem Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
BM612 Doğrusal Olmayan Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
BM613 Akıllı Kontrol 927003 3 0 0 3 7.5
BM614 Robotik 927003 3 0 0 3 7.5
BM615 Optimizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
BM616 Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Ağ Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BM617 Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM618 Yapay Zeka 927003 3 0 0 3 7.5
BM620 Bilgisayarla Grafikte İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
BM621 Doğrusal Sistem Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
BM622 Kriptografi Mühendisliğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BM623 Sonlu Cisim Aritmetiği 927003 3 0 0 3 7.5
BM624 Veri Madenciliği 927003 3 0 0 3 7.5
BM625 Sayılar Teorisi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BM626 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 927003 3 0 0 3 7.5
BM631 Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
BM632 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplama Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
BM633 Doğal Dil İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
BM634 Tasarım Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM635 Büyük Veri Analizi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BM636 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BM639 Telsiz Duyarga Ağları 927003 3 0 0 3 7.5
BM640 Bilgisayar Ağ İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BM602 Görüntüleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM603 Sayısal İşaret İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
BM604 Bilgi Sistemlerine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BM605 Örüntü Tanıma 927003 3 0 0 3 7.5
BM607 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM608 İki Boyutlu Sayısal Filtreler 927003 3 0 0 3 7.5
BM609 Bilgi Sistemleri Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BM611 Doğrusal Sistem Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
BM612 Doğrusal Olmayan Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
BM613 Akıllı Kontrol 927003 3 0 0 3 7.5
BM614 Robotik 927003 3 0 0 3 7.5
BM615 Optimizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
BM616 Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Ağ Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BM617 Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM618 Yapay Zeka 927003 3 0 0 3 7.5
BM620 Bilgisayarla Grafikte İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
BM621 Doğrusal Sistem Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
BM622 Kriptografi Mühendisliğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BM623 Sonlu Cisim Aritmetiği 927003 3 0 0 3 7.5
BM624 Veri Madenciliği 927003 3 0 0 3 7.5
BM625 Sayılar Teorisi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BM626 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 927003 3 0 0 3 7.5
BM631 Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
BM632 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplama Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
BM633 Doğal Dil İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
BM634 Tasarım Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
BM635 Büyük Veri Analizi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BM636 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BM639 Telsiz Duyarga Ağları 927003 3 0 0 3 7.5
BM640 Bilgisayar Ağ İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr