Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi (Tıp) (programId: 5111, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 927003 3 0 0 3 6
ANA603 Diseksiyon 927003 2 2 0 3 6
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA606 Duyu Organları 927003 2 2 0 3 6
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
ANA608 Lenfatik Sistem 927003 2 0 0 2 6
ANA609 Anatomide Araştırma Teknikleri 927003 1 1 0 2 6
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 927003 2 1 0 3 6
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İANA601 The Anatomy of Movement System 927003 2 2 0 3 6
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 927003 3 0 0 3 6
İANA603 The Dissection 927003 2 2 0 3 6
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 927003 2 1 0 3 6
İANA605 The Anatomy of Digestive System 927003 2 2 0 3 6
İANA606 The Sensory Organs 927003 2 2 0 3 6
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 927003 2 0 0 2 6
İANA608 The Lymphatic System 927003 2 0 0 2 6
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA610 Functional Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 927003 2 2 0 3 6
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 927003 2 2 0 3 6
İANA615 The Image Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6
İANA616 Research Methods and Ethic 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 927003 3 0 0 3 6
ANA603 Diseksiyon 927003 2 2 0 3 6
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA606 Duyu Organları 927003 2 2 0 3 6
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
ANA608 Lenfatik Sistem 927003 2 0 0 2 6
ANA609 Anatomide Araştırma Teknikleri 927003 1 1 0 2 6
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 927003 2 1 0 3 6
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İANA601 The Anatomy of Movement System 927003 2 2 0 3 6
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy 927003 3 0 0 3 6
İANA603 The Dissection 927003 2 2 0 3 6
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System 927003 2 1 0 3 6
İANA605 The Anatomy of Digestive System 927003 2 2 0 3 6
İANA606 The Sensory Organs 927003 2 2 0 3 6
İANA607 The Anatomy of Endocrine System 927003 2 0 0 2 6
İANA608 The Lymphatic System 927003 2 0 0 2 6
İANA609 Research Techniques in the Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA610 Functional Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA611 The Anatomy of Urogenital System 927003 2 2 0 3 6
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System 927003 2 2 0 3 6
İANA615 The Image Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6
İANA616 Research Methods and Ethic 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr