Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji (programId: 5113, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MİK601 Temel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK603 Temel İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK605 Bakteri Genetiği 927003 3 0 0 3 6
MİK607 Tıbbi Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK609 Tıbbi Viroloji 927003 2 2 0 3 6
MİK611 Tıbbi Mikoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK614 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK617 Tıbbi İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK618 Tıbbi Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MİK601 Temel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK603 Temel İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK605 Bakteri Genetiği 927003 3 0 0 3 6
MİK607 Tıbbi Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK609 Tıbbi Viroloji 927003 2 2 0 3 6
MİK611 Tıbbi Mikoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK614 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK618 Tıbbi Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr