Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (programId: 5120, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA691 Anatomi I 927003 2 2 0 3 6
ANA692 Anatomi II 927003 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 927003 3 0 0 3 6
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 6
BİS602 Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 927003 3 0 0 3 6
BİS604 Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analiz 927003 3 0 0 3 6
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
BİS607 Denemelerin Planlanması ve Analiz 927003 3 0 0 3 6
BİS608 Halk Sağlığı 927003 4 0 0 4 6
BİS609 Mınıtab ve Spss İstatistik Paket Programlarda Veri Analizi 927003 2 2 0 3 6
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
BİS611 Görüntülü Sunu Materyali Hazırlama 927003 0 4 0 2 6
BİS612 Epidemiyoloji 927003 4 0 0 4 6
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 927003 2 2 0 3 6
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 6
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA691 Anatomi I 927003 2 2 0 3 6
ANA692 Anatomi II 927003 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 927003 3 0 0 3 6
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 6
BİS602 Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 927003 3 0 0 3 6
BİS604 Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analiz 927003 3 0 0 3 6
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
BİS607 Denemelerin Planlanması ve Analiz 927003 3 0 0 3 6
BİS608 Halk Sağlığı 927003 4 0 0 4 6
BİS609 Mınıtab ve Spss İstatistik Paket Programlarda Veri Analizi 927003 2 2 0 3 6
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
BİS611 Görüntülü Sunu Materyali Hazırlama 927003 0 4 0 2 6
BİS612 Epidemiyoloji 927003 4 0 0 4 6
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 927003 2 2 0 3 6
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 6
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr