Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) (programId: 5122, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODY601 Embriyoloji ve Anatomi (İşitme, Denge ve Konuşma) 927003 3 0 0 3 6
ODY602 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları I 927003 2 2 0 3 6
ODY603 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ODY604 Enstrümantasyon, Ölçme ve Değerlendirme (Odyometre, Era, Oae, İmmitance, Rem) 927003 2 2 0 3 6
ODY605 İşitme Kayıpları 927003 3 0 0 3 6
ODY606 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları II 927003 2 2 0 3 6
ODY607 Odyolojik İnceleme I (Davranış Testleri) 927003 2 2 0 3 6
ODY608 İmmittansmetrik İncelemeler 927003 2 2 0 3 6
ODY610 Klinik Çalışma I 927003 0 4 0 0 6
ODY611 Odyolojik İnceleme II (Elektrofizyolojik Ölçümler) 927003 2 2 0 3 6
ODY612 Odyologlar İçin Dil ve Ses Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
ODY613 İşitme Cihazları I Takılabilen Cihazlar 927003 2 2 0 3 6
ODY614 Odyolojide Konsültasyon -Liyazon 927003 3 0 0 3 6
ODY615 Klinik Çalışma II 927003 0 4 0 0 6
ODY617 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon 927003 2 2 0 3 6
ODY618 İşitme Cihazları II (İmplante Edilenler) 927003 2 2 0 3 6
ODY619 Vestibuler Sistem Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
ODY620 Odyolojide Spesifik Alanlar : Endüstriyel ve Deneysel Odyoloji 927003 3 0 0 3 6
ODY621 Klinik Çalışma III 927003 0 4 0 2 6
ODY622 Seminer II 927003 0 2 0 0 6
ODY623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODY601 Embriyoloji ve Anatomi (İşitme, Denge ve Konuşma) 927003 3 0 0 3 6
ODY602 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları I 927003 2 2 0 3 6
ODY603 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ODY604 Enstrümantasyon, Ölçme ve Değerlendirme (Odyometre, Era, Oae, İmmitance, Rem) 927003 2 2 0 3 6
ODY605 İşitme Kayıpları 927003 3 0 0 3 6
ODY606 Odyologlar İçin Kbb Hastalıkları II 927003 2 2 0 3 6
ODY607 Odyolojik İnceleme I (Davranış Testleri) 927003 2 2 0 3 6
ODY608 İmmittansmetrik İncelemeler 927003 2 2 0 3 6
ODY610 Klinik Çalışma I 927003 0 4 0 0 6
ODY611 Odyolojik İnceleme II (Elektrofizyolojik Ölçümler) 927003 2 2 0 3 6
ODY612 Odyologlar İçin Dil ve Ses Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
ODY613 İşitme Cihazları I Takılabilen Cihazlar 927003 2 2 0 3 6
ODY614 Odyolojide Konsültasyon -Liyazon 927003 3 0 0 3 6
ODY615 Klinik Çalışma II 927003 0 4 0 0 6
ODY617 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon 927003 2 2 0 3 6
ODY618 İşitme Cihazları II (İmplante Edilenler) 927003 2 2 0 3 6
ODY619 Vestibuler Sistem Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
ODY620 Odyolojide Spesifik Alanlar : Endüstriyel ve Deneysel Odyoloji 927003 3 0 0 3 6
ODY621 Klinik Çalışma III 927003 0 4 0 2 6
ODY622 Seminer II 927003 0 2 0 0 6
ODY623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr