Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (programId: 5125, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTBG601 General Cytogenetics 927003 2 2 0 3 6
İTBG602 Molecular Biology 927003 2 2 0 3 6
İTBG603 Medical Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG604 Cell And Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 6
İTBG605 Cell Biology 927003 3 0 0 3 6
İTBG606 Prenatal Cytogenetics 927003 2 2 0 3 6
İTBG607 Molecular Genetic Research Methods 927003 2 2 0 3 6
İTBG608 Rekombinant Dna Technology 927003 3 0 0 3 6
İTBG610 Research Principles 927003 3 0 0 3 6
İTBG611 Basic Biological Techniques 927003 2 2 0 3 6
İTBG612 Genetics Terminology 927003 3 0 0 3 6
İTBG613 Molecular Genetic Diagnostic Tests Applications I 927003 1 3 0 3 6
İTBG614 Cytogenetic Genetic Diagnostic Tests Applications-I 927003 1 3 0 3 6
İTBG617 Research Methods and Ethic 927003 3 0 0 3 6
TBG601 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
TBG602 Moleküler Biyoloji 927003 2 2 0 3 6
TBG603 Tıbbi Genetik 927003 3 0 0 3 6
TBG604 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 6
TBG605 Hücre Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
TBG606 Prenetal Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
TBG608 Rekombinant Dna Teknolojis 927003 3 0 0 3 6
TBG611 Temel Biyolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
TBG612 Genetikte Terminoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG613 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I 927003 1 3 0 3 6
TBG614 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I 927003 1 3 0 3 6
TBG615 İmmünogenetik 927003 2 0 0 2 6
TBG616 Protein Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927003 3 0 0 3 6
TBG617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTBG601 General Cytogenetics 927003 2 2 0 3 6
İTBG602 Molecular Biology 927003 2 2 0 3 6
İTBG603 Medical Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG604 Cell And Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 6
İTBG605 Cell Biology 927003 3 0 0 3 6
İTBG606 Prenatal Cytogenetics 927003 2 2 0 3 6
İTBG607 Molecular Genetic Research Methods 927003 2 2 0 3 6
İTBG608 Rekombinant Dna Technology 927003 3 0 0 3 6
İTBG610 Research Principles 927003 3 0 0 3 6
İTBG611 Basic Biological Techniques 927003 2 2 0 3 6
İTBG612 Genetics Terminology 927003 3 0 0 3 6
İTBG613 Molecular Genetic Diagnostic Tests Applications I 927003 1 3 0 3 6
İTBG614 Cytogenetic Genetic Diagnostic Tests Applications-I 927003 1 3 0 3 6
İTBG617 Research Methods and Ethic 927003 3 0 0 3 6
TBG601 Genel Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
TBG602 Moleküler Biyoloji 927003 2 2 0 3 6
TBG603 Tıbbi Genetik 927003 3 0 0 3 6
TBG604 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 6
TBG605 Hücre Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
TBG606 Prenetal Sitogenetik 927003 2 2 0 3 6
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
TBG608 Rekombinant Dna Teknolojis 927003 3 0 0 3 6
TBG611 Temel Biyolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
TBG612 Genetikte Terminoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG613 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I 927003 1 3 0 3 6
TBG614 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I 927003 1 3 0 3 6
TBG615 İmmünogenetik 927003 2 0 0 2 6
TBG616 Protein Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927003 3 0 0 3 6
TBG617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr