Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) (programId: 5127, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİS601 Hücre 927003 2 2 0 3 7.5
HİS602 Histoloji Doku Takip Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
HİS603 Sindirim Sistemi Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS604 Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS605 Genel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS606 Dişi ve Erkek Genital Sistem Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS607 Dolaşım-Solunum Sistemleri Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS608 Özel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS609 Doku Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS611 Stereolojiye Giriş 927003 2 1 0 3 7.5
HİS612 Periferik Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS613 Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS601 The Cell 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS602 Tissue Processing Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS603 Digestive System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS604 Oral Histology and Embryology 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS605 General Embryology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS606 Male and Female Genital System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS607 Circulatory and Respiratory System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS608 Special Embryology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS609 Histology of Tissues 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS610 Stereology Entry 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS611 Peripheral Nervous System Histology 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS612 The Central Nervous System Histology 927003 2 1 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİS601 Hücre 927003 2 2 0 3 7.5
HİS602 Histoloji Doku Takip Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
HİS603 Sindirim Sistemi Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS604 Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS605 Genel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS606 Dişi ve Erkek Genital Sistem Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS607 Dolaşım-Solunum Sistemleri Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS608 Özel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS609 Doku Histolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
HİS611 Stereolojiye Giriş 927003 2 1 0 3 7.5
HİS612 Periferik Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS613 Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS601 The Cell 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS602 Tissue Processing Techniques 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS603 Digestive System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS604 Oral Histology and Embryology 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS605 General Embryology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS606 Male and Female Genital System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS607 Circulatory and Respiratory System Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS608 Special Embryology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS609 Histology of Tissues 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS610 Stereology Entry 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS611 Peripheral Nervous System Histology 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS612 The Central Nervous System Histology 927003 2 1 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr