Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Anatomisi (programId: 5139, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VAN602 Anatomi Terimleri 927003 3 0 0 3 6
VAN603 Hareket Sistemi I 927003 3 0 0 3 6
VAN604 Hareket Sistemi II 927003 3 0 0 3 6
VAN605 Solunum Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN606 Sindirim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN607 Ürogenital Sistem 927003 3 0 0 3 6
VAN608 Dolaşım Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN610 Periferik Sinir Sitemi 927003 2 0 0 2 6
VAN611 Otonom Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VAN612 Duyu Organları 927003 3 0 0 3 6
VAN613 Topoğrafik Anatomi 927003 3 2 0 4 6
VAN614 Endokrin Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN616 Diseksiyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VAN602 Anatomi Terimleri 927003 3 0 0 3 6
VAN603 Hareket Sistemi I 927003 3 0 0 3 6
VAN604 Hareket Sistemi II 927003 3 0 0 3 6
VAN605 Solunum Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN606 Sindirim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN607 Ürogenital Sistem 927003 3 0 0 3 6
VAN608 Dolaşım Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN610 Periferik Sinir Sitemi 927003 2 0 0 2 6
VAN611 Otonom Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VAN612 Duyu Organları 927003 3 0 0 3 6
VAN613 Topoğrafik Anatomi 927003 3 2 0 4 6
VAN614 Endokrin Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN616 Diseksiyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr