Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi (programId: 5144, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 927003 3 0 0 3 6
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 927003 3 0 0 3 6
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 927003 3 0 0 3 6
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 927003 2 0 0 2 6
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 927003 2 0 0 2 6
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927003 3 0 0 3 6
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 2 0 0 2 6
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927003 2 0 0 2 6
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927003 2 0 0 2 6
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 927003 3 0 0 3 6
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 927003 3 0 0 3 6
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 927003 3 0 0 3 6
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 927003 2 0 0 2 6
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 927003 2 0 0 2 6
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927003 2 0 0 2 6
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927003 3 0 0 3 6
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 2 0 0 2 6
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927003 2 0 0 2 6
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927003 2 0 0 2 6
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr