Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) (programId: 5148, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 927003 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 927003 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 927003 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 927003 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler 927003 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 927003 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 927003 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 927003 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 927003 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 927003 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 927003 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 927003 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 927003 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 927003 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 927003 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 927003 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler 927003 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 927003 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 927003 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 927003 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 927003 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 927003 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 927003 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 927003 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr