Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Biyokimyası (programId: 5152, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBK601 Biyofiziksel Kimya 927003 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927003 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927003 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 927003 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927003 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927003 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927003 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler 927003 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927003 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 927003 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 927003 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar 927003 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 927003 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya 927003 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 927003 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 927003 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 927003 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927003 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 927003 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927003 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBK601 Biyofiziksel Kimya 927003 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927003 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927003 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 927003 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927003 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927003 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927003 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler 927003 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927003 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 927003 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 927003 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar 927003 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 927003 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya 927003 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 927003 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 927003 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 927003 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927003 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 927003 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927003 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr