Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği (programId: 5153, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HSH601 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HSH616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HSH617 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 927003 3 0 0 3 6
HSH619 Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler 927003 2 0 0 2 6
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 927003 2 0 0 2 6
HSH623 Sağlık Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
HSH624 Geriatri Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH625 Hemşirelikte İletişim ve Süreçleri 927003 2 0 0 2 6
HSH626 Okul Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH627 Sağlık Eğitimi Uygulamalarında Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 927003 2 0 0 2 6
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH601 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HSH616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HSH617 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 927003 3 0 0 3 6
HSH619 Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler 927003 2 0 0 2 6
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 927003 2 0 0 2 6
HSH623 Sağlık Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
HSH624 Geriatri Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH625 Hemşirelikte İletişim ve Süreçleri 927003 2 0 0 2 6
HSH626 Okul Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HSH627 Sağlık Eğitimi Uygulamalarında Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr