Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (programId: 5154, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 2 0 0 2 6
PHŞ601 Ruh Sağlığı Hemşireliği 927003 3 4 0 5 6
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 927003 3 0 0 3 6
PHŞ603 Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
PHŞ604 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 4 0 5 6
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927003 3 0 0 3 6
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
PHŞ612 Seminer II 927003 0 2 0 0 6
PHŞ613 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 927003 2 8 0 6 6
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 927003 2 8 0 6 6
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 2 0 3 6
PHŞ617 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PHŞ601 Ruh Sağlığı Hemşireliği 927003 3 4 0 5 6
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 927003 3 0 0 3 6
PHŞ603 Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
PHŞ604 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 4 0 5 6
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927003 3 0 0 3 6
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
PHŞ612 Seminer II 927003 0 2 0 0 6
PHŞ613 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 927003 2 8 0 6 6
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 927003 2 8 0 6 6
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 2 0 3 6
PHŞ617 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr