Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyolojik Bilimler (programId: 5159, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 927003 2 2 0 3 6
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 927003 2 2 0 3 6
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 927003 3 0 0 3 6
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 927003 3 0 0 3 6
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 927003 2 2 0 3 6
RAD610 Kesitsel Anatomi 927003 3 0 0 3 6
RAD611 Moleküler Biyoloji 927003 3 0 0 3 6
RAD612 Görüntü Tanıma 927003 3 0 0 3 6
RAD615 Radyasyon Kuramı ve Dozimetre 927003 3 0 0 3 6
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 927003 2 2 0 3 6
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 927003 2 0 0 2 6
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 927003 2 2 0 3 6
RAD623 Radyasyon Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 927003 2 0 0 2 6
RAD626 Radyobiyoloji 927003 2 0 0 2 6
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 927003 2 1 0 3 6
RAD628 Radyoterapi Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 927003 2 2 0 3 6
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 927003 2 2 0 3 6
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 927003 3 0 0 3 6
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 927003 3 0 0 3 6
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 927003 2 2 0 3 6
RAD610 Kesitsel Anatomi 927003 3 0 0 3 6
RAD611 Moleküler Biyoloji 927003 3 0 0 3 6
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 927003 2 2 0 3 6
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 927003 2 0 0 2 6
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 927003 2 2 0 3 6
RAD623 Radyasyon Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 927003 2 0 0 2 6
RAD626 Radyobiyoloji 927003 2 0 0 2 6
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 927003 2 1 0 3 6
RAD628 Radyoterapi Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 927003 3 0 0 3 6
RAD631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr