Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (programId: 5161, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY606 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
SKY607 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY612 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 6 0 4 7.5
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 927003 1 6 0 4 7.5
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY606 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
SKY607 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY612 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927003 2 2 0 3 7.5
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 6 0 4 7.5
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 927003 1 6 0 4 7.5
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr