Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya (programId: 5164, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 927003 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 927003 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 927003 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 927003 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr