Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih (programId: 5166, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TAR602 Tarihin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR603. Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR604. Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR605. Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR606. Osmanlı Devleti’nde Doğal Afetler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR607 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR608 Milli Mücadele Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR609 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 927003 3 0 0 3 7.5
TAR610 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 927003 3 0 0 3 7.5
TAR611 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR612 Türk Yenileşme Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 927003 3 0 0 3 7.5
TAR614 Osmanlı Belgelerinin Dili 927003 3 0 0 3 7.5
TAR615 Türk Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR616 Orta Asya Türk Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR617 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR618 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR619 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR620 Osmanlı Göç Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR621 Siyasal Düşünce Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR623 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 927003 3 0 0 3 7.5
TAR624 Tarih ve Ötesi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR625 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR627 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR628 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR629 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR630 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR631 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR632 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 927003 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 927003 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 927003 3 0 0 3 7.5
TAR641 IX. Yüzyılda Balkanlar'da Demografik Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR642 Moğol Tarihi ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR643 Ortaçağ'da Kilise Tarihi ve Heterodoks Zümreler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR644 Türkler ve İslamiyet 927003 3 0 0 3 7.5
TAR645 Ortaçağ'da Din-Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR646 Fars Dili ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR647 Fars Dili ve Kültürüne Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR648 Klasik Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR649 Osmanlı'da Vakıflar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR650 II. Abdülhamid ve Dönemi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR651 Tanzimat ve Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR652 Yakınçağ'da Osmanlı Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR653 Osmanlı Devleti'nde Seyyahlar ve Seyahatnameler 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TAR602 Tarihin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR603. Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR604. Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR605. Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR606. Osmanlı Devleti’nde Doğal Afetler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR607 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR608 Milli Mücadele Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR609 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 927003 3 0 0 3 7.5
TAR610 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 927003 3 0 0 3 7.5
TAR611 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR612 Türk Yenileşme Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 927003 3 0 0 3 7.5
TAR614 Osmanlı Belgelerinin Dili 927003 3 0 0 3 7.5
TAR615 Türk Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR616 Orta Asya Türk Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR617 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR618 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR619 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR620 Osmanlı Göç Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR621 Siyasal Düşünce Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR623 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 927003 3 0 0 3 7.5
TAR624 Tarih ve Ötesi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR625 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR627 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR628 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR629 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR630 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR631 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR632 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 927003 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 927003 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 927003 3 0 0 3 7.5
TAR641 IX. Yüzyılda Balkanlar'da Demografik Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR642 Moğol Tarihi ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR643 Ortaçağ'da Kilise Tarihi ve Heterodoks Zümreler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR644 Türkler ve İslamiyet 927003 3 0 0 3 7.5
TAR645 Ortaçağ'da Din-Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR646 Fars Dili ve Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAR647 Fars Dili ve Kültürüne Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR648 Klasik Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR649 Osmanlı'da Vakıflar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR650 II. Abdülhamid ve Dönemi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR651 Tanzimat ve Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR652 Yakınçağ'da Osmanlı Dış Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
TAR653 Osmanlı Devleti'nde Seyyahlar ve Seyahatnameler 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr