Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (programId: 5168, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TDE602. Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE604. Edebi Eleştiri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE605. Yeni Türk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE607. Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 3 0 0 3 7.5
TDE608 Osmanlıca Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE611 Genel Dilbilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE612. Türk Dili Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE613. Harezm Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE614. Karahanlı Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE617. Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE620. Geleneksel Türk Tiyatrosu 927003 3 0 0 3 7.5
TDE621 Türk Halk İnançları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 927003 3 0 0 3 7.5
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE625. Sahada Folklor Derleme Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 927003 3 0 0 3 7.5
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 927003 3 0 0 3 7.5
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE635 Edebî Sanatlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE636 Deyimbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE637 Sözlükbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE638 Edebi Hermenötik 927003 3 0 0 3 7.5
TDE639 Türk Öykücülüğü (1870-1950) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE640 Türk Öykücülüğü (1950-2000) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE641 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul 927003 3 0 0 3 7.5
TDE642 Yeni Türk Edebiyatı Terimleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE643 Türkçede Kalıp Sözler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE644 İslam Öncesi Türk Yazı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE645 Tıbbî Anlatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE646 Divan Şiirinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TDE602. Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE604. Edebi Eleştiri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE605. Yeni Türk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE607. Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 3 0 0 3 7.5
TDE608 Osmanlıca Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE611 Genel Dilbilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE612. Türk Dili Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE613. Harezm Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE614. Karahanlı Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE617. Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE620. Geleneksel Türk Tiyatrosu 927003 3 0 0 3 7.5
TDE621 Türk Halk İnançları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 927003 3 0 0 3 7.5
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE625. Sahada Folklor Derleme Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 927003 3 0 0 3 7.5
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 927003 3 0 0 3 7.5
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE635 Edebî Sanatlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE636 Deyimbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE637 Sözlükbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE638 Edebi Hermenötik 927003 3 0 0 3 7.5
TDE639 Türk Öykücülüğü (1870-1950) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE640 Türk Öykücülüğü (1950-2000) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE641 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul 927003 3 0 0 3 7.5
TDE642 Yeni Türk Edebiyatı Terimleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE643 Türkçede Kalıp Sözler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE644 İslam Öncesi Türk Yazı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE645 Tıbbî Anlatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE646 Divan Şiirinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr