Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe (programId: 5170, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 927003 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 927003 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 927003 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 927003 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 927003 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 0
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL640 Postmodern Düşünce 927003 3 0 0 3 7.5
FEL641 Yapısöküm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL642 Felsefenin Meşruluğu Sorunu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL643 Kuşkuculuk (Skeptisizm) 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 927003 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 927003 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 927003 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 927003 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 927003 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL640 Postmodern Düşünce 927003 3 0 0 3 7.5
FEL641 Yapısöküm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL642 Felsefenin Meşruluğu Sorunu 927003 3 0 0 3 7.5
FEL643 Kuşkuculuk (Skeptisizm) 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr