Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (programId: 5172, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 927003 3 0 0 3 6
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB602. Din Değiştirme Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 927003 2 0 0 2 6
FDB603. Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
FDB604 Parapsikoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB605 Temel Psikolojik Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 927003 2 0 0 2 6
FDB606. Anormal Dini Belirtiler 927003 3 0 0 3 6
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB607. Din ve Psikoloji İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB608. Dua ve Tövbe Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 927003 2 0 0 2 6
FDB609. Dini Danışma ve Rehberlik 927003 3 0 0 3 6
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 927003 3 0 0 3 6
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 927003 3 0 0 3 6
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 927003 2 0 0 2 6
FDB615. Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB617. Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 0
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 927003 3 0 0 3 6
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB622. Gençlik Dönemi Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB623. Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 927003 3 0 0 3 6
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 927003 3 0 0 3 6
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 927003 2 0 0 2 6
FDB629. Kur’an’da Sosyal Değişme 927003 3 0 0 3 6
FDB630 Sosyal Şiddet 927003 2 0 0 2 6
FDB630. Sosyal Şiddet 927003 3 0 0 3 6
FDB631 Sosyalleşme ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB631. Sosyalleşme ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 927003 2 0 0 2 6
FDB632. Türkiye’de Kadın Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 927003 2 0 0 2 6
FDB633. Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 927003 3 0 0 3 6
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB634. Sivil Toplum-Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB635. Din ve Kültür İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
FDB636 Din ve Modernizm 927003 2 0 0 2 6
FDB636. Din ve Modernizm 927003 3 0 0 3 6
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 927003 2 0 0 2 6
FDB639. Farabi ve İbn Sina’ya Göre Dış Alem 927003 3 0 0 3 6
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 927003 2 0 0 2 6
FDB640. İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 927003 3 0 0 3 6
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 927003 3 0 0 3 6
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
FDB643. Din Felsefesi Tarihi 927003 3 0 0 3 0
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 927003 3 0 0 3 6
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 927003 3 0 0 3 6
FDB646 Sistematik Felsefe 927003 3 0 0 3 6
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 927003 3 0 0 3 6
FDB648 Dini Epistemoloji 927003 2 0 0 2 6
FDB648. Dini Epistemoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB649. Tanrı-Evren İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 927003 3 0 0 3 6
FDB651 Din Fenomenolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 927003 3 0 0 3 6
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 927003 3 0 0 3 6
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB655 Anadolu İnançları 927003 2 0 0 2 6
FDB655. Anadolu İnançları 927003 3 0 0 3 6
FDB656 Yahudilik Tarihi 927003 2 0 0 2 6
FDB656. Yahudilik Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB657 Hint Kökenli Dinler 927003 3 0 0 3 6
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 927003 3 0 0 3 6
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 927003 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
FDB663. Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB665 Klasik Din Eğitimi Metinlerine Giriş 927003 3 0 0 3 6
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 927003 3 0 0 3 6
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 927003 3 0 0 3 6
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 927003 3 0 0 3 6
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB602. Din Değiştirme Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 927003 2 0 0 2 6
FDB603. Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
FDB604 Parapsikoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB605 Temel Psikolojik Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 927003 2 0 0 2 6
FDB606. Anormal Dini Belirtiler 927003 3 0 0 3 6
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB607. Din ve Psikoloji İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB608. Dua ve Tövbe Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 927003 2 0 0 2 6
FDB609. Dini Danışma ve Rehberlik 927003 3 0 0 3 6
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 927003 3 0 0 3 6
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 927003 3 0 0 3 6
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 927003 2 0 0 2 6
FDB615. Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB617. Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 927003 3 0 0 3 6
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB622. Gençlik Dönemi Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 0
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB623. Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 927003 3 0 0 3 6
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 927003 3 0 0 3 6
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 927003 2 0 0 2 6
FDB629. Kur’an’da Sosyal Değişme 927003 3 0 0 3 6
FDB630 Sosyal Şiddet 927003 2 0 0 2 6
FDB630. Sosyal Şiddet 927003 3 0 0 3 6
FDB631 Sosyalleşme ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB631. Sosyalleşme ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 927003 2 0 0 2 6
FDB632. Türkiye’de Kadın Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 927003 2 0 0 2 6
FDB633. Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 927003 3 0 0 3 6
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB634. Sivil Toplum-Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 0
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB635. Din ve Kültür İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
FDB636 Din ve Modernizm 927003 2 0 0 2 6
FDB636. Din ve Modernizm 927003 3 0 0 3 6
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 927003 2 0 0 2 6
FDB639. Farabi ve İbn Sina’ya Göre Dış Alem 927003 3 0 0 3 6
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 927003 2 0 0 2 6
FDB640. İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 927003 3 0 0 3 6
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 927003 3 0 0 3 6
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
FDB643. Din Felsefesi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 927003 3 0 0 3 6
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 927003 3 0 0 3 6
FDB646 Sistematik Felsefe 927003 3 0 0 3 6
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 927003 3 0 0 3 6
FDB648 Dini Epistemoloji 927003 2 0 0 2 6
FDB648. Dini Epistemoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB649. Tanrı-Evren İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 927003 3 0 0 3 6
FDB651 Din Fenomenolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 927003 3 0 0 3 6
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 927003 3 0 0 3 6
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB655 Anadolu İnançları 927003 2 0 0 2 6
FDB655. Anadolu İnançları 927003 3 0 0 3 6
FDB656 Yahudilik Tarihi 927003 2 0 0 2 6
FDB656. Yahudilik Tarihi 927003 3 0 0 3 6
FDB657 Hint Kökenli Dinler 927003 3 0 0 3 6
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 927003 3 0 0 3 6
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 927003 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
FDB663. Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB665 Klasik Din Eğitimi Metinlerine Giriş 927003 3 0 0 3 6
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 927003 3 0 0 3 6
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 927003 3 0 0 3 6
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr