Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (programId: 5174, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTS641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0
SOUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0
SOUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST601 İslam Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
İST602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 2 0 0 2 6
İST604 İslam Öncesi Arap Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST606 Arşivcilik 927003 2 0 0 2 6
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İST608 Selçuklular Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
İST611 Hz.Muhammed Dönemi 927003 2 0 0 2 6
İTS602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 3 0 0 3 6
İTS604 İslam Öncesi Arap Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS606 Arşivcilik 927003 3 0 0 3 6
İTS608 Selçuklular Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS611 Hz. Muhammed Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İTS612 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İTS612. Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 927003 2 0 0 2 6
İTS613. Epigrafi ve Paleografi 927003 3 0 0 3 6
İTS614 Emeviler Dönemi 927003 2 0 0 2 6
İTS614. Emeviler Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İTS615 Endülüs Emevî Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İTS615. Endülüs Emevî Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
İTS620 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 927003 2 0 0 2 6
İTS620. Türk İslam Sanatları Terminolojisi 927003 3 0 0 3 6
İTS621 Anadolu Dışı Türk Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İTS621. Anadolu Dışı Türk Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS625 Şehircilik 927003 2 0 0 2 6
İTS625. Şehircilik 927003 3 0 0 3 6
İTS626 Din Sanat İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
İTS626. Din Sanat İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 927003 3 0 0 3 6
İTS629 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 927003 2 0 0 2 6
İTS629. Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 927003 3 0 0 3 6
İTS630 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 927003 2 0 0 2 6
İTS630. Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 927003 3 0 0 3 6
İTS631 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 927003 2 0 0 2 6
İTS631. Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 927003 3 0 0 3 6
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 6
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
İTS634 Münşeat Mecmuaları 927003 3 0 0 3 6
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 6
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 927003 3 0 0 3 6
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
İTS705 İslam’da Vakıf 927003 3 0 0 3 6
İTS709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 927003 3 0 0 3 6
İTS710 Tarih Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
İTS715 İslam Adliye Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İTS725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 927003 3 0 0 3 6
İTS728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 927003 3 0 0 3 6
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST601 İslam Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
İST602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 2 0 0 2 6
İST604 İslam Öncesi Arap Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST606 Arşivcilik 927003 2 0 0 2 6
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İST608 Selçuklular Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
İST611 Hz.Muhammed Dönemi 927003 2 0 0 2 6
İTS602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 3 0 0 3 6
İTS604 İslam Öncesi Arap Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS606 Arşivcilik 927003 3 0 0 3 6
İTS608 Selçuklular Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS611 Hz. Muhammed Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İTS612 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İTS612. Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 927003 2 0 0 2 6
İTS613. Epigrafi ve Paleografi 927003 3 0 0 3 6
İTS614 Emeviler Dönemi 927003 2 0 0 2 6
İTS614. Emeviler Dönemi 927003 3 0 0 3 6
İTS615 Endülüs Emevî Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İTS615. Endülüs Emevî Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş 927003 3 0 0 3 6
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
İTS620 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 927003 2 0 0 2 6
İTS620. Türk İslam Sanatları Terminolojisi 927003 3 0 0 3 0
İTS621 Anadolu Dışı Türk Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İTS621. Anadolu Dışı Türk Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS625 Şehircilik 927003 2 0 0 2 6
İTS625. Şehircilik 927003 3 0 0 3 6
İTS626 Din Sanat İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
İTS626. Din Sanat İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 927003 3 0 0 3 6
İTS629 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 927003 2 0 0 2 6
İTS629. Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 927003 3 0 0 3 6
İTS630 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 927003 2 0 0 2 6
İTS630. Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 927003 3 0 0 3 6
İTS631 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 927003 2 0 0 2 6
İTS631. Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 927003 3 0 0 3 6
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 6
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
İTS634 Münşeat Mecmuaları 927003 3 0 0 3 6
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 6
İTS636 Türk Dokuma Sanatları 927003 3 0 0 3 6
İTS637 Mitoloji ve İkonografi 927003 3 0 0 3 6
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 927003 3 0 0 3 6
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 927003 3 0 0 3 6
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
İTS705 İslam’da Vakıf 927003 3 0 0 3 6
İTS709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 927003 3 0 0 3 6
İTS710 Tarih Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
İTS715 İslam Adliye Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İTS725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 927003 3 0 0 3 6
İTS728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr