Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku (programId: 5178, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBEPROJEKH Proje Ödevi 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBEPROJEKH Proje Ödevi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HTL501 Suça Teşebbüs 927003 3 0 0 3 6
HTL502 İnsanlığa Karşı Suçlar 927003 3 0 0 3 6
HTL503 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 927003 3 0 0 3 6
HTL504 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL505 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 3 0 0 3 6
HTL506 Temel Hak ve Özgürlükler 927003 3 0 0 3 6
HTL507 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması 927003 3 0 0 3 6
HTL508 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları 927003 3 0 0 3 6
HTL509 İnsan Hakları Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL510 Hükümet Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
HTL511 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927003 3 0 0 3 6
HTL512 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL513 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL514 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
HTL515 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
HTL516 Uluslararası Terörizm 927003 3 0 0 3 6
HTL517 Deniz İhtilafları 927003 3 0 0 3 6
HTL518 Osmanlı Hukuk Sistemi 927003 3 0 0 3 6
HTL519 Osmanlı Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL520 Osmanlı Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL521 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü 927003 3 0 0 3 6
HTL522 Osmanlı Devleti'Nde Anayasal Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
HTL523 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci 927003 3 0 0 3 6
HTL524 Mukayeseli İletişim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL525 Kamulaştırma Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL526 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları 927003 3 0 0 3 6
HTL527 Ceza Hukuku Özel Hükümler 927003 3 0 0 3 6
HTL528 Türk Ceza Hukukunda Yer Alan Terör Suçları 927003 3 0 0 3 6
HTL529 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 927003 3 0 0 3 6
HTL530 Vergi Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL531 Vergi İcra Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL532 Vergi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
HTL533 Vergi Yargısı 927003 3 0 0 3 6
HTL534 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HTL501 Suça Teşebbüs 927003 3 0 0 3 6
HTL502 İnsanlığa Karşı Suçlar 927003 3 0 0 3 6
HTL503 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 927003 3 0 0 3 6
HTL504 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL505 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 3 0 0 3 6
HTL506 Temel Hak ve Özgürlükler 927003 3 0 0 3 6
HTL507 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması 927003 3 0 0 3 6
HTL508 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları 927003 3 0 0 3 6
HTL509 İnsan Hakları Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL510 Hükümet Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
HTL511 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927003 3 0 0 3 6
HTL512 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL513 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 6
HTL514 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
HTL515 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
HTL516 Uluslararası Terörizm 927003 3 0 0 3 6
HTL517 Deniz İhtilafları 927003 3 0 0 3 6
HTL518 Osmanlı Hukuk Sistemi 927003 3 0 0 3 6
HTL519 Osmanlı Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL520 Osmanlı Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL521 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü 927003 3 0 0 3 6
HTL522 Osmanlı Devleti'Nde Anayasal Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
HTL523 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci 927003 3 0 0 3 6
HTL524 Mukayeseli İletişim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL525 Kamulaştırma Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL526 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları 927003 3 0 0 3 6
HTL527 Ceza Hukuku Özel Hükümler 927003 3 0 0 3 6
HTL528 Türk Ceza Hukukunda Yer Alan Terör Suçları 927003 3 0 0 3 6
HTL529 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 927003 3 0 0 3 6
HTL530 Vergi Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL531 Vergi İcra Hukuku 927003 3 0 0 3 6
HTL532 Vergi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
HTL533 Vergi Yargısı 927003 3 0 0 3 6
HTL534 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller 927003 3 0 0 3 6
KHD717 Tehdit, Şantaj, ve Cebir Kullanma Suçları 927003 3 0 0 3 6
KHD718 Enerji Hukuku 927003 3 0 0 3 6
KHD719 Münhasır Ekonomik Bölgelerin Hukuki Durumu ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
KHD721 European Union Energy Law 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr