Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadın ve Aile Araştırmaları (programId: 5179, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 927003 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 927003 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 927003 3 0 0 3 7.5
KAP613 Feminist Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 927003 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 927003 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 927003 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 927003 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 927003 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 927003 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 927003 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 927003 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927003 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 927003 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 927003 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 927003 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 927003 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 927003 3 0 0 3 7.5
KAP613 Feminist Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 927003 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 927003 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 927003 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 927003 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 927003 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 927003 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 927003 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 927003 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927003 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927003 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 927003 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 927003 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr