Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (programId: 5180, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL601 Genel İşletme 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL608 Stratejik Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL623. Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL601 Genel İşletme 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL608 Stratejik Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL623. Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr