Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat (programId: 5182, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT601 Makroekonomik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT602 Makroekonomik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT603 Mikroekonomik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT604 Kamu Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT605 Ekonometrik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT606 Uygulamalı Ekonometri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT607 Parasal Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT608 Türkiye Ekonomisinin Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT609 Uluslar Arası İktisat Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT610 Uluslar Arası İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
İKT611 Gelişme Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT612 İktisadi Büyüme 927003 3 0 0 3 7.5
İKT613 Dünya Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT614 Uluslar Arası Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT615 Açık Ekonomi Makro Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT616 Göstergelerle İktisadi Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT617 Feminist İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT618 Endüstriyel İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT619 Oyun Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT620 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT621 Avrupa İktisat Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT622 Türkiye İktisat Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT623 Kamu Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT623 İktisatta Bölüşüm Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İKT625 Kalkınma İktisadı 927003 3 0 0 3 7.5
İKT626 Maliye Politikası 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT601 Makroekonomik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT602 Makroekonomik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT603 Mikroekonomik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT604 Kamu Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT605 Ekonometrik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT606 Uygulamalı Ekonometri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT607 Parasal Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT608 Türkiye Ekonomisinin Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT609 Uluslar Arası İktisat Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT610 Uluslar Arası İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 7.5
İKT611 Gelişme Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT612 İktisadi Büyüme 927003 3 0 0 3 7.5
İKT613 Dünya Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT614 Uluslar Arası Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT615 Açık Ekonomi Makro Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT616 Göstergelerle İktisadi Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT617 Feminist İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT618 Endüstriyel İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT619 Oyun Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT620 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT621 Avrupa İktisat Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT622 Türkiye İktisat Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT623 Kamu Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT623 İktisatta Bölüşüm Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İKT625 Kalkınma İktisadı 927003 3 0 0 3 7.5
İKT626 Maliye Politikası 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr