Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi (programId: 5183, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KYL601 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 927003 3 0 0 3 7.5
KYL602 Mahalli İdareler ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL603 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL604 Kent Hukuku ve Kentli Hakları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL605 Kent ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KYL606 Ekoloji ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL607 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KYL608 Kamu Politikası Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL609 Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL610 Siyasal Düşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL611 Devlet Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL612 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL613 Türk Siyasal Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KYL614 Siyaset Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL615 Uluslararası İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL617 Türk Anayasa Düzeni 927003 3 0 0 3 7.5
KYL619 Yabancı Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Hukuki Rejim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL620 İklim Değişikliği Politikaları ve Afet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL621 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
KYL622 Yerel Yönetimler Maliyesi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KYL601 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 927003 3 0 0 3 7.5
KYL602 Mahalli İdareler ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL603 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL604 Kent Hukuku ve Kentli Hakları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL605 Kent ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KYL606 Ekoloji ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL607 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KYL608 Kamu Politikası Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL609 Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL610 Siyasal Düşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL611 Devlet Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL612 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL613 Türk Siyasal Hayatı 927003 3 0 0 3 7.5
KYL614 Siyaset Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL615 Uluslararası İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL617 Türk Anayasa Düzeni 927003 3 0 0 3 7.5
KYL619 Yabancı Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Hukuki Rejim 927003 3 0 0 3 7.5
KYL620 İklim Değişikliği Politikaları ve Afet Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL621 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
KYL622 Yerel Yönetimler Maliyesi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr