Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5185, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 927003 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 927003 1 3 0 3 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 927003 3 0 0 3 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 927003 3 0 0 3 7.5
RPD612. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD613. Okul Öncesi ve İlköğretimde Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD614 Travma Sonrası Müdahale Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD615 Bilgisayarda Temel İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD616. Çocuk ve Ergenlerde Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD617. Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 1 2 0 2 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 927003 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 927003 1 3 0 3 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 927003 3 0 0 3 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 927003 3 0 0 3 7.5
RPD612. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD613. Okul Öncesi ve İlköğretimde Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD614 Travma Sonrası Müdahale Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD615 Bilgisayarda Temel İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD616. Çocuk ve Ergenlerde Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD617. Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr