Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5187, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 927003 3 0 0 3 7.5
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EST602 Genel Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 927003 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 927003 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 927003 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 927003 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 927003 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 927003 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 927003 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 927003 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 927003 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 927003 0 0 0 0 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 927003 3 0 0 3 7.5
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EST602 Genel Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 927003 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 927003 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 927003 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 927003 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 927003 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 927003 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 927003 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 927003 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 927003 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 927003 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 927003 0 0 0 0 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr