Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5189, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EPO602 Öğretim Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 927003 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 927003 2 2 0 3 7.5
OZD601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
00 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 7.5
EPO602 Öğretim Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 927003 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 927003 2 2 0 3 7.5
EPO629 Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı 927003 3 0 0 3 0
RPD605 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 1 2 0 2 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr