Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi (programId: 5192, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 927003 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 927003 3 0 0 3 7.5
İNE605. Farklı Yaş Grupları İçin Yabancı Dil Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5
İNE607. Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 927003 3 0 0 3 7.5
İNE610. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 927003 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 927003 3 0 0 3 7.5
İNE613. Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927003 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 927003 3 0 0 3 7.5
İNE616. Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İNE617. Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme ve Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İNE618. Akademik Yazma 927003 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 927003 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 927003 3 0 0 3 7.5
İNE605. Farklı Yaş Grupları İçin Yabancı Dil Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5
İNE607. Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 927003 3 0 0 3 7.5
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 927003 3 0 0 3 7.5
İNE610. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 927003 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 927003 3 0 0 3 7.5
İNE613. Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927003 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 927003 3 0 0 3 7.5
İNE616. Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İNE617. Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme ve Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İNE618. Akademik Yazma 927003 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr