Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi (programId: 5193, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FRE601 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. 927003 3 0 0 3 7.5
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 927003 3 0 0 3 7.5
FRE603 Dilbilim Araştırma Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
FRE605 Fransızca Öğretiminde Çeviri 927003 3 0 0 3 7.5
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 927003 3 0 0 3 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 927003 3 0 0 3 7
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 927003 3 0 0 3 7.5
FRE609 Fransız Dili Eğitiminde Dil ve Retorik 927003 3 0 0 3 7.5
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 927003 3 0 0 3 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 927003 3 0 0 3 7.5
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 927003 3 0 0 3 7.5
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 927003 3 0 0 3 7.5
FRE614 Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım 927003 3 0 0 3 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 927003 3 0 0 3 7.5
FRE616 Yabancı Dil Öğretiminde Multimedya Araçlarının Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FRE617 Fransız Edebiyatı ve Kültürü Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FRE601 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. 927003 3 0 0 3 7.5
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 927003 3 0 0 3 7.5
FRE603 Dilbilim Araştırma Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
FRE605 Fransızca Öğretiminde Çeviri 927003 3 0 0 3 7.5
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 927003 3 0 0 3 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 927003 3 0 0 3 7.5
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 927003 3 0 0 3 7.5
FRE609 Fransız Dili Eğitiminde Dil ve Retorik 927003 3 0 0 3 7.5
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 927003 3 0 0 3 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 927003 3 0 0 3 7.5
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 927003 3 0 0 3 7.5
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 927003 3 0 0 3 7.5
FRE614 Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım 927003 3 0 0 3 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 927003 3 0 0 3 7.5
FRE616 Yabancı Dil Öğretiminde Multimedya Araçlarının Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FRE617 Fransız Edebiyatı ve Kültürü Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr