Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (programId: 5207, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VPZ602 Helmint Hastalıkları 927003 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 927003 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 927003 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 927003 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 927003 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 927003 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 927003 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VPZ602 Helmint Hastalıkları 927003 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 927003 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 927003 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 927003 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 927003 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 927003 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 927003 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 927003 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr