Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (programId: 5208, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB601 Taşınım Olayları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB603 İleri Termodinamik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB606 Mühendislik İçin İleri Analitik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB608 Adsorpsiyon 927003 3 0 0 3 7.5
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927003 3 0 0 3 7.5
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 927003 3 0 0 3 7.5
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB621 Kristalleştirme 927003 3 0 0 3 7.5
KMB623 Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB633 Polimer Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
KMB634 Yakıt Hücreleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB636 X - Işını Kırınımı 927003 3 0 0 3 7.5
KMB638 Gözenekli Malzemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
KMB655 Su ve Atıksu Sistemlerinin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB656 Su Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
KMB657 Polimer Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB658 Sürdürülebilir Yeşil Mühendislik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB659 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB660 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB661 Stereokimya 927003 3 0 0 3 7.5
KMB662 Aromatik Bileşikler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB663 Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB601 Taşınım Olayları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB603 İleri Termodinamik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB606 Mühendislik İçin İleri Analitik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB608 Adsorpsiyon 927003 3 0 0 3 7.5
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927003 3 0 0 3 7.5
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 927003 3 0 0 3 7.5
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB621 Kristalleştirme 927003 3 0 0 3 7.5
KMB623 Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB633 Polimer Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
KMB634 Yakıt Hücreleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB636 X - Işını Kırınımı 927003 3 0 0 3 7.5
KMB638 Gözenekli Malzemeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
KMB655 Su ve Atıksu Sistemlerinin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
KMB656 Su Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
KMB657 Polimer Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
KMB658 Sürdürülebilir Yeşil Mühendislik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB659 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
KMB660 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 7.5
KMB661 Stereokimya 927003 3 0 0 3 7.5
KMB662 Aromatik Bileşikler 927003 3 0 0 3 7.5
KMB663 Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr