Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (programId: 5209, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
TAG600 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAG600 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 927003 3 0 0 3 6
TAG602 Taşınmaz Hukuku 927003 3 0 0 3 6
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 927003 3 0 0 3 6
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 927003 3 0 0 3 6
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 927003 3 0 0 3 6
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 6
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 927003 3 0 0 3 6
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 927003 3 0 0 3 6
TAG613 Arazi ve Toprak Bilgi Sistemi 927003 3 0 0 3 6
TAG614 Arazi Toplulaştırması 927003 3 0 0 3 6
TAG615 İnşaat Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TAG616 Toprak Kalitesi ve Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
TAG617 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği 927003 3 0 0 3 6
TAG618 Finans Matematiği 927003 3 0 0 3 6
TAG619 Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TAG620 Taşınmaz Değerleme Elemanları İçin İletişim ve Danışmanlık Becerileri 927003 3 0 0 3 6
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
TAG622 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 927003 3 0 0 3 6
TAG623 Gayrimenkul Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
TAG624 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAG600 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 0
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 927003 3 0 0 3 6
TAG602 Taşınmaz Hukuku 927003 3 0 0 3 6
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 927003 3 0 0 3 6
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 927003 3 0 0 3 6
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 3 0 0 3 6
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 927003 3 0 0 3 6
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 6
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 927003 3 0 0 3 6
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 927003 3 0 0 3 6
TAG613 Arazi ve Toprak Bilgi Sistemi 927003 3 0 0 3 6
TAG614 Arazi Toplulaştırması 927003 3 0 0 3 6
TAG615 İnşaat Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TAG616 Toprak Kalitesi ve Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
TAG617 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği 927003 3 0 0 3 6
TAG618 Finans Matematiği 927003 3 0 0 3 6
TAG619 Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TAG620 Taşınmaz Değerleme Elemanları İçin İletişim ve Danışmanlık Becerileri 927003 3 0 0 3 6
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
TAG622 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 927003 3 0 0 3 6
TAG623 Gayrimenkul Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
TAG624 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr